31-08-2020
Dorosłe dzieci – koncert z okazji 40-lecia powstania Solidarności

31 sierpnia 2020 r. zagraliśmy koncert realizowany przez TVP1 z okazji 40-lecia powstania Solidarności

Region Gdański NSZZ „Solidarność” oraz Telewizja Polska zapraszają na koncert zorganizowany z okazji 40-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

Inspiracją do scenariusza koncertu są wydarzenia sierpniowe nie tylko Gdańskiej Stoczni, ale także w całej Polsce oraz I Przegląd Piosenki Prawdziwej. Muzyczne podróże po latach 70 i 80-tych przeplatane materiałami dokumentalnymi, m.in. zapisami z rozmów pochodzących z nagrań w Gdańskiej Stoczni a opublikowanych w Almanachu 12 Punkt, opisującym dzień po dniu historię strajków roku 80 i zawiązaniu Solidarności.